bloemstraat 5

KERSTNACHT BOVEN BETHLEHEM - Sela

In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.

 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

 

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!

 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.

 

Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.

God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.

 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen.