Pastorielaan 4

Een kerststal - zonder stal?!

Is dat niet een beetje kaal?

 

Of is deze wereld zelf de stal:

plek waar mensen en dieren

vaak nauwelijks beschutting vinden…

 

Toch wilde dit kind

in die stal

geboren worden…