Quickbornlaan 20

Deze kerststal is gemaakt door Diederik (13 jaar) en Josephine (10 jaar) en met hulp van papa Erik.

Tijdens de adventstijd verwachten wij de komst van het kind Jezus, daarom hebben wij ook een kerstster voor het raam. Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus Christus. 

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3:16