Struikstuk 54

In het donker van de stille nacht,
Licht een kerststal op, heel zacht.
Een glans van sterren, zo helder en klaar,
Verlicht de stal met een wonderbaar gebaar.


Glow-in-the-dark, een betoverend schouwspel,
Waar Jozef, Maria en 't kindje in de kribbe wel,
Stralen als sterren in de nacht,
Een glinsterende, hemelse pracht.


De herders kijken vol verbazing omhoog,
Naar de engelen, een schitterende boog.
De wijzen volgen het stralende licht,
Naar de plek waar vrede en liefde zich verplicht.


In deze kerststal, zo bijzonder en puur,
Schijnt het licht van hoop, elk uur.
Een herinnering aan het kerstverhaal,
In de glow-in-the-dark kerstnacht, stralend ideaal.