willem tellstraat 13-15

Welkom bij de Kerststal van Woonlocaties de
Weemekamp en de Rütli.


Onze Kerststal is opgebouwd uit Jozef, Maria, de kribbe met daarin Jezus. In de stal staan ook schaapjes. Daar boven de stal is de ster die de herders en de wijzen naar
de stal leiden. Toch is deze stal niet zomaar een stal. Jozef en Maria zitten in een rolstoel. Dit is een aanpassing in het verhaal vanuit ons als woonlocaties. De meeste bewoners van
onze woonlocaties zitten in een rolstoel. Wij zijn namelijk twee woonlocaties voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Aangeboren hersenletsel (AH). In de woonlocaties wonen 33 bewoners. Woonlocatie de Rütli is er al heel lang. Eerst was dit een woonhuis waar sommige bewoners al woonde. In 2012 is het pand geopend zoals het er nu staat. De voorkant
van het huis is nog te zien, maar is ingebouwd door een glazen wand. In deze locatie wonen 14 bewoners wisselend met NAH en AH. De bewoners zijn zelfstandig en
hebben een lichte hulpvraag. De Weemekamp was vroeger de huishoudschool van Epe. De Weemekamp bestaat uit 2 afdelingen. Weemekamp Boven en Weemekamp Beneden.
Weemekamp boven wonen 7 bewoners allemaal met NAH. De bewoners hebben wel een zorgvraag, maar kunnen ook zelfstandig wat handelingen doen.
Weemekamp beneden wonen 12 bewoners wisselend met NAH en AH. De bewonershebben hier een grotere zorgvraag en als ze wat willen doen hebben ze meestal extra handen nodig om dit voor elkaar te krijgen.


Onze woonlocaties maken deel uit van Stichting InteraktContour. InteraktContour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning met inzet
van de nieuwste technologie. Zo kunnen de cliënten de mogelijkheden benutten en een zo waardevol mogelijk leven leiden.


Wilt u meer informatie over de twee woonlocaties of over de Stichting kijk dan op www.interaktcontour.nl
Wist u dat Woonlocatie de Weemekamp ook een eigen social media-account heeft.
Wilt u ons volgen zoek dan op:
Facebook: De Weemekamp
Instagram: de_weemekamp


Verschil niet aangeboren hersenletsel en aangeboren hersenletsel.
Niet aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Er zit een breuk in de levenslijn, waardoor je leven veranderd. Dit kan bijv.
komen door een ongeluk, een hersentumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. Hersenletsel verander je leven. Je wordt vaak niet meer zoals je was voor het letsel.
Dit heeft niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen grote gevolgen. In Nederland worden per jaar ongeveer 140.000 mensen getroffen door hersenletsel.
Aangeboren Hersenletsel is schade aan de hersenen die voor, tijdens of vlak degeboorte is ontstaan. Dit gaat tot het eerste levensjaar. 
Er is nog geen sprake vaneen breuk in de levenslijn, want er is geen herinnering van voor het hersenletsel.
Hersenletsel bij AH kan ontstaan door bijv. zuurstoftekort bij de geboorte, beknelling, vroeggeboorte of afwijking in de placenta.

 
Wilt u meer informatie over NAH of AH kijk dan op www.hersenstichting.nl.